Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42491
Title: Báo cáo tổng hợp kinh nghiệm của một số nước phục vụ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài
Authors: Bộ Ngoại giao
Keywords: Bộ Ngoại giao
Pháp luật
Cơ quan đại diện
Đại sứ đặc mệnh
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
Thành viên cơ quan đại diện
Abstract: Báo cáo về tình hình thực tế và kinh nghiệm của một số nước liên quan đến một số nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CQĐD, tập trung vào vấn đề tiêu chuẩn của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền và chế độ, chính sách cho con của thành viên CQĐD.
Type: Báo cáo
Extent: 6 trang
Method: Bộ Ngoại giao
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 52.BC_tonghopkinhnghiemcuamotsonuocphucvuduan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 257,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.