Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42495
Title: Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018: Các kịch bản tăng trưởng năm 2018
Authors: Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc gia
Keywords: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Kinh tế
Xã hội
Kịch bản tăng trưởng
Bối cảnh kinh tế
Triển vọng kinh tế
Liên minh hải quan
EU
Abstract: Báo cáo đề cập đến các nội dung lớn như: Bối cảnh kinh tế một số quốc gia và khu vực lớn trên thế giới năm 2018; Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2018
Issue Date: 2017
Type: Báo cáo
Extent: 7 trang
Method: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 54.BC_Cackichbantangtruong2018.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 236,94 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.