Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42497
Title: Bình đẳng giới và thuế ở Việt Nam: Các vấn đề đặt ra và khuyến nghị
Authors: Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)
Keywords: Cơ quan Liên hợp quốc
Bình đẳng giới
Thuế
Chính sách ưu đãi thuế
Phụ nữ
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế giá trị gia tăng
Ngân sách Nhà nước
Chính sách thuế
Abstract: Báo cáo tham luận “Bình đẳng giới và thuế: Các vấn đề đặt ra và khuyến nghị cho Việt Nam” được UN Women Việt Nam xây dựng với mục đích đóng góp cho việc phân tích trên cơ sở giới khi Oxfam tại Việt Nam xem xét, rà soát các chính sách ưu đãi thuế của Việt Nam năm 2016.
Type: Báo cáo
Extent: 60 trang
Method: Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 55.BinhdangthegioivathueoVN_Khuyennghi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 910,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.