Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42501
Title: Báo cáo tóm tắt tình hình giới ở Việt Nam 2016
Authors: Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)
Keywords: Bình đẳng giới
Phụ nữ
Quyền của phụ nữ
Trẻ em
Dân tộc thiểu số
Phụ nữ nông thôn
Di cư
Biến đổi khí hậu
Abstract: Báo cáo tóm tắt tình hình giới ở Việt Nam năm 2016 là bức tranh về hiện trạng những vấn đề và phát triển chủ yếu của Việt Nam. Báo cáo này cũng nhấn mạnh những thách thức và quan ngại chưa được giải quyết cũng như mới nổi lên cần được quan tâm đầy đủ để bảo đảm sự phát triển bền vững và công bằng trong nhiều khía cạnh đa dạng của đời sống kinh tế xã hội.
Type: Báo cáo
Extent: 164 trang
Method: Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 56.BC_tomtattinhhinhgioioVN2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.