Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42501
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorCơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42501-
dc.description.abstractBáo cáo tóm tắt tình hình giới ở Việt Nam năm 2016 là bức tranh về hiện trạng những vấn đề và phát triển chủ yếu của Việt Nam. Báo cáo này cũng nhấn mạnh những thách thức và quan ngại chưa được giải quyết cũng như mới nổi lên cần được quan tâm đầy đủ để bảo đảm sự phát triển bền vững và công bằng trong nhiều khía cạnh đa dạng của đời sống kinh tế xã hội.-
dc.format.extent164 trang-
dc.languagevivi
dc.subjectBình đẳng giớivi
dc.subjectPhụ nữvi
dc.subjectQuyền của phụ nữvi
dc.subjectTrẻ emvi
dc.subjectDân tộc thiểu sốvi
dc.subjectPhụ nữ nông thônvi
dc.subjectDi cưvi
dc.subjectBiến đổi khí hậuvi
dc.titleBáo cáo tóm tắt tình hình giới ở Việt Nam 2016vi
dc.typeBáo cáovi
dc.source.methodCơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)-
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 56.BC_tomtattinhhinhgioioVN2016.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.