Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42512
Title: Phụ nữ và các mục tiêu phát triển bền vững: Việt Nam hướng tới bình đẳng giới năm 2030
Authors: Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)
Keywords: Bình đẳng giới
Phụ nữ
Phát triển bền vững
Bất bình đẳng
Bảo vệ môi trường
An ninh lương thực
Nông nghiệp
Nghèo đói
Y tế
Giáo dục
Abstract: Tháng 9 năm 2015, thế giới đã đề ra một chương trình hành động đầy tham vọng nhằm chấm dứt nghèo đói, đấu tranh với bất bình đẳng và thúc đẩy sự thịnh vượng đồng thời bảo vệ môi trường vào năm 2030. Báo cáo đề cập đến 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) đã được các nhà lãnh đạo thế giới chính thức thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp quốc về Chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015, được tổ chức tại New York từ 25-27 tháng 9 năm 2015.
Issue Date: 2016
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 40 trang
Method: Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 61.PNvacacmuctieuphattrienbenvung-VNtoi2030.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.