Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42539
Title: Báo cáo kết quả diễn đàn chính sách “Thu thập, phân tích và xử lý thông tin tham khảo trong hoạt động của đại biểu Quốc hội”.
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Thư viện Quốc hội
Thu thập
Xử lý
Thông tin
Đại biểu Quốc hội
Abstract: Trong khuôn khổ họp tác với Dự án quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (USAID GIG), Thư viện Quốc hội đã phối họp với GIG tổ chức Diễn đàn chính sách "Thu thập, phân tích và xử lý thông tin tham khảo trong hoạt động của đại biếu Quốc hội" tại Thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 15 và 16/6/2016.
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Extent: 6 trang
Method: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC 129-TVQH_ket qua dien dan chinh sach.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.