Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/42540
Title: Thách thức đối với các ngân hàng Việt Nam khi triển khai các Basel
Authors: Hồ Hải Yến
Keywords: Kinh tế
Ngân hàng Việt Nam
Hiệp ước Basel
Ngân hàng thương mại
Basel tại Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích, làm rõ về Hiệp ước Basel và việc triển khai thực hiện Hiệp ước Basel tại Việt Nam.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 5/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • basel.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.