Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42569
Title: Xử lý những tình huống ngoài dự kiến trong bầu cử đại biểu Quốc hội.
Authors: Bùi Ngọc Thanh
Keywords: Bùi Ngọc Thanh
Quốc hội
Bầu cử
Đại biểu Quốc hội
Ứng cử
Ứng cử viên
Đơn vị bầu cử
Đại biểu trung ương
Đại biểu địa phương
Abstract: Bài viết đề cập đến: (1) Xử lý như thế nào khi bầu không đủ số đại biểu cần bầu. (2) Xử lý việc ứng cử viên do trung ương giới thiệu nhưng không trúng cử.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 09 (2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_2016_CVv213S092016010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 122,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.