Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42584
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may mặc Việt Nam
Authors: Vũ Tam Hòa
Keywords: Kinh tế
Năng lực cạnh tranh
Doanh nghiệp may mặc
Doanh nghiệp may mặc Việt Nam
Nhà nước
Năng lực quản lý sản xuất
Abstract: Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng và những yếu điểm trong các doanh nghiệp may mặc của Việt Nam, để ra giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành may mặc
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 6/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • doanhnghiepmaymacvn.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.