Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42590
Title: Một số đề xuất nhằm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn
Authors: Trần Thanh Quang
Keywords: Kinh tế
Lao động nông thôn
Giải quyết việc làm
Việc làm
Abstract: Bài viết chỉ ra những vấn đề cần giải quyết trong việc làm cho lao động nông thôn và nguyên nhân của nó, từ đó đề xuất giải pháp cho vấn đề này.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 6/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • laodongnongthon.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.