Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42599
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản Việt Nam trong bối cảnh mới của hội nhập
Authors: Phạm Quốc Quyết
Keywords: Kinh tế
Năng lực cạnh tranh
Nông sản Việt Nam
Kim ngạch xuất khẩu
Abstract: Bài viết bàn về thực trạng đáng báo động của nông sản Việt, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, từ đó để xuất giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản Việt Nam.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 6/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • nongsanvn.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.