Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42607
Title: Luật Hợp tác xã năm 2012: Tín hiệu mới cho phát triển hợp tác xã
Authors: Nguyễn Minh Tú, Mai Thu Hương
Keywords: Kinh tế
Luật hợp tác xã năm 2012
Hợp tác xã
Phát triển hợp tác xã
Mô hình hợp tác xã
Abstract: Bài viết bàn về Luật Hợp tác xã năm 2012, về những tín hiệu mới và định hướng phát triển trong thời gian tới
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 6/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • phattrienhoptacxa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.