Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42645
Title: Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN
Authors: Nguyễn Thị Ánh
Keywords: Kinh tế
Nghị quyết Đại hội XII
Phát triển kinh tế thị trường
Kinh tế thị trường định hướng XHCN
Kinh tế thị trường
Abstract: Bài viết làm rõ 3 vấn đề: 1) Tư duy lý luận về kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. 2) Thúc đẩy kinh tế thị trường định hướng XHCN. 3) Những giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 7/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • phattrienkinhtethitruong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.