Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42654
Title: Bàn thêm về tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Tiềm năng và thực tế
Authors: Bùi Đức Tuấn
Keywords: Kinh tế
Tăng trưởng kinh tế
Tiềm năng tăng trưởng kinh tế
Giai đoạn 2011 - 2015
Hiệu quả tăng trưởng kinh tế
Tăng trưởng GDP
GDP
Abstract: Trên cơ sở đánh giá tiềm năng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, bài viết đưa ra những kiến nghị nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh giai đoạn 2016-2020.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 7/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • tangtruongkinhte.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.