Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42661
Title: Tăng cường công tác quản lý và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Quốc Lâm
Keywords: Kinh tế
Quản lý viện trợ
Vận động viện trợ
Viện trợ phi Chính phủ
Phi Chính phủ
Abstract: Bài viết làm rõ những vấn đề về công tác quản lý và vận động nguồn viên trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 7/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • vientrophichinhphu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.