Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42663
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-
dc.date.issued2013-11-08-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42663-
dc.description.abstractNội dung Công văn số 4001/BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về Chương trình Mặt trận Quốc gia xây dựng nông thôn mới.-
dc.format.extent26 trang-
dc.languagevivi
dc.subjectBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônvi
dc.subject4001/BNN-KTHTvi
dc.subjectĐại biểu Quốc hộivi
dc.subjectNông nghiệpvi
dc.subjectNông thônvi
dc.subjectXây dựng nông thôn mớivi
dc.subjectTiêu chí nông thôn mớivi
dc.subjectNông thôn mớivi
dc.subjectXây dựng hạ tầngvi
dc.subjectAn ninh trật tựvi
dc.titleCông văn số 4001/BNN-KTHT ngày 8/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về Chương trình Mặt trận Quốc gia xây dựng nông thôn mớivi
dc.typeTài liệu tham khảo khácvi
dc.source.methodCung cấp thông tin Bộ ngành-
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4001-Bo Nong nghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 41,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.