Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42665
Title: Tìm lời giải cho bài toán nợ xấu của ngân hàng
Authors: Nguyễn Hoàng Long
Keywords: Kinh tế
Nợ xấu của ngân hàng
Bài toán nợ xấu
Giải quyết nợ xấu
Tổ chức tín dụng
VAMC
Abstract: Bài toán cho thấy năm 2015 được xem là năm tăng trưởng tín dụng cao nhất của hệ thống ngân hàng trong 5 năm trở lại đây, nhưng nợ xấu vẫn là "bóng ma" chưa được giải quyết dứt điểm từ lâu, buộc các ngân hàng phải có những giải pháp hiệu quả hơn trong năm 2016 và giai đoạn tiếp theo.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 8/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • baitoannoxau.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.