Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42666
Title: Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại BIDV Bạc Liêu
Authors: Phan Trần Minh Hưng, Hà Mỹ Liên
Phạm Thị Thúy
Keywords: Kinh tế
Khách hàng
Khách hàng cá nhân
BIDV Bạc Liêu
Gửi tiền
BIDV
Abstract: Bài viết nghiên cứu mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của nhóm khách hàng cá nhân tại BIDV Bạc Liêu. Từ đó, giúp cho nhà quản trị nhận thấy được vai trò, tầm quan trọng của các nhân tố và có những giải pháp phù hợp nhất nhằm thu hút khách hàng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV trên địa bàn Bạc Liêu trong thời gian tới.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 8/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • bidv.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,99 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.