Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42668
Title: Báo cáo tổng quan kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tính hình sắp xếp, đổi mới của doanh nghiệp Nhà nước
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Tổng cục Thống kê
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Sản xuất kinh doanh
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp nhà nước
Quản trị doanh nghiệp nhà nước
Thương mại
Công nghiệp
Hàng hóa
Dịch vụ
Abstract: Để có thêm thông tin đánh giá hiệu quả và tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước phục vụ triển khai đề án "Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2015" theo Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1 tháng 4 đến 30 tháng 7 năm 2013, Tổng cục Thống kê đã tiến hành điều tra toàn bộ doanh nghiệp nhà nước về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế. Đối tượng điều tra và tổng hợp kết quả trong báo cáo này bao gồm toàn bộ doanh nghiệp nhà nước, văn phòng tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
Issue Date: 2013-10-28
Type: Báo cáo
Extent: 65 trang
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCTK san xuat kinh doanh- doi moi doanh nghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 87,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.