Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42680
Title: Công văn số 4792/ ĐTBXH-BHXH ngày 03/12/2013 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về tổng số người hưởng lương hưu và tổng số tiền lương hưu chi trả từ 2011-2013.
Authors: Bộ Lao động, thương binh và xã hội
Keywords: Bộ Lao động, thương binh và xã hội
4792/ ĐTBXH-BHXH
Đại biểu Quốc hội
Lương hưu
Bảo hiểm xã hội
Lao động
Abstract: Nội dung Công văn số 4792/ ĐTBXH-BHXH của Bộ lao động, thương binh và xã hội về việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về tổng số người hưởng lương hưu và tổng số tiền lương hưu chi trả từ 2011-2013.
Issue Date: 2013-12-03
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 1 trang
Method: Cung cấp thông tin bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 4792-Bo LDTBXH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.