Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42681
Title: Về hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam thời gian qua
Authors: Lê Trúc Thuận
Keywords: Kinh tế
M&A
Ngân hàng tại Việt Nam
Ngân hàng M&A
Mua bán
Sáp nhập ngân hàng
Abstract: Nghiên cứu về thực trạng M&A ngân hàng tại Việt Nam, những khó khăn, thách thức và đề xuất giải pháp khắc phục
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 8/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • hoatdongm&a.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.