Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42686
Title: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó và khả năng bám biển của ngư dân
Authors: Lê Anh Duy, Nguyễn Anh Tuấn
Keywords: Kinh tế
Bám biển của ngư dân
Ngư dân
Abstract: Bài viết nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó và khả năng bám biển của ngư dân, từ đó có thể đưa ra các giải pháp hỗ trợ đúng và trúng.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 8/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • khanangbambiencuangudan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,88 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.