Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42706
Title: Phát triển du lịch tại tỉnh Kiên Giang theo hướng bền vững
Authors: Dương Thanh Khang
Keywords: Kinh tế
Phát triển du lịch
Du lịch
Du lịch bền vững
Kiên Giang
Abstract: Bài viết phân tích về những tiềm năng du lịch tại tỉnh Kiên Giang, Kiên Giang cần tận dụng những tiềm năng lợi thế tương xứng và thời cơ thuận lợi để phát triển du lịch mang tính lâu dài, bền vững, thực sự đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 8/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • phattriendulichkiengiang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.