Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42714
Title: Báo cáo Kết quả công tác năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ 2013 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Công an
Authors: Bộ Công An
Keywords: Hội đồng phối hợp Bộ Công an
Học viện An ninh nhân dân
Bộ Tư lệnh
Học viện cảnh sát nhân dân
Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy
654/BC-BCA
Bộ Công an
Abstract: Nội dung Báo cáo kết quả công tác năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ 2013 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
Issue Date: 2012
Type: Báo cáo
Extent: 13 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • BC654-Hoidongphoihopcongtacphobiengiaoducphapluat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 22,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.