Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42721
Title: Báo cáo về tổng kết công tác tư pháp năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015; định hướng nhiệm kỳ 2016-2020 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2016
Authors: Bộ Tư pháp
Keywords: Bộ Tư pháp
12/BC-BTP
Báo cáo
Tư pháp
Phổ biến pháp luật
Giáo dục pháp luật
Pháp luật
Abstract: Tổng kết công tác Tư pháp năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015, toàn Ngành nghiêm túc đánh giá một cách toàn diện, chính xác, khách quan những kết quả tích cực đã đạt được; ghi nhận những cách làm mới, hiệu quả cần nhân rộng; làm rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các mặt công tác để đề ra định hướng công tác tư pháp nhiệm kỳ 2016-2020, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2016.
Issue Date: 2016-01-20
Type: Báo cáo
Extent: 5 trang
Method: Cung cấp thông tin bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 12_BC_BTP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.