Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42731
Title: Thấy gì sau sự giảm sút tốc độ tăng trưởng quý 1/2016?
Authors: Ngô Thắng Lợi, Trần Thị Văn Hoa
Keywords: Kinh tế
Giảm sút tốc độ
Giảm sút tốc độ tăng trưởng
Tăng trưởng kinh tế
Tốc độ tăng trưởng
GDP
GDP sụt giảm
Abstract: Bài viết đi sâu phân tích các biểu hiện và nguyên nhân dẫn đến việc GDP sụt giảm tăng trưởng trong quý 1/2016 và đưa ra một số khuyến nghị nhằm cải thiện tốc độ tăng trưởng thời gian tới.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 8/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • tocdotangtruong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.