Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42733
Title: Ứng dụng MACC trong xây dựng chính sách tăng trưởng xanh của một số nước trên thế giới
Authors: Nguyễn Thị Diệu Trinh
Keywords: Kinh tế
Ứng dụng MACC
Tăng trưởng xanh
Chính sách khí hậu
Anh
Ailen
Úc
MACC
Abstract: Bàì viết giới thiệu ứng dụng MACC thành công trong xây dựng chính sách tăng trưởng xanh của một số nước trên thế giới.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 8/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • ungdungMACC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.