Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42751
Title: Công văn số 322/TANDTC-VP ngày 19/9/2016 của Tòa án nhân dân tối cao về việc cung cấp thông tin xét xử án dân sự phục vụ đại biểu Quốc hội
Authors: Tòa án nhân dân tối cao
Keywords: Tòa án nhân dân tối cao
322/TANDTC-VP
Xét xử án dân sự
Đại biểu Quốc hội
Tòa án
Vụ án dân sự
Xét xử án dân sự
Dân sự
Công văn
Abstract: Phúc đáp Công văn số 101/TTKQH-TV ngày 14/9/2016 của Tổng Thư ký Quốc hội vê việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao cung cấp tình hình giải quyết, xét xử án dân sự các năm 2014, 2015 và 10 tháng đầu năm 2016 của Tòa án
Issue Date: 2016-09-19
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 3 trang
Method: Cung cấp thông tin bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 322- TANDTC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.