Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/42758
Title: Phát triển công nghiệp dệt may Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế
Authors: Lương Xuân Quý
Keywords: Kinh tế
Ngành công nghiệp
Hội nhập quốc tế
Dệt may Việt Nam
Dệt may
Abstract: Bài viết cho thấy tiến trình hội nhập quốc tế đang là cơ hội cho sản phẩm ngành dệt may Việt Nam vươn ra thị trường khu vực và thế giới, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, Việt Nam cần phải định hướng đúng đắn để phát triển ngành dệt may.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 9/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • phattriencongnghiepdetmay.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.