Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42762
Title: Phát triển thị trường sản phẩm tiết kiệm năng lượng: Nhìn từ Thái Lan, Nhật Bản
Authors: Cao Hồng Loan
Keywords: Kinh tế
Phát triển thị trường
Sản phẩm tiết kiệm năng lượng
Thái Lan
Nhật Bản
Việt Nam
Tiết kiệm năng lượng
Abstract: Bài viết nghiên cứu về sự phát triển của thị trường sản phẩm tiết kiệm năng lượng của Thái Lan và Nhật Bản, từ đó có gợi ý cho Việt Nam trong phát triển thị trường này.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 9/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • sanphamtietkiemnangluong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.