Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42771
Title: Bài phát biểu của đại biểu Quốc hội thảo luận về các báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ Quốc hội khóa VIII tại phiên họp
Authors: Yngông - NiêK-đam
Keywords: Yngông - NiêK-đam
Môi trường sinh thái
Phá rừng
Lúa
Đường đi
Điện
Abstract: Nội dung bài phát biểu của đại biểu Quốc hội thảo luận về các báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ Quốc hội khóa VIII tại phiên họp ngày 24.12.1991.
Issue Date: 1991
Type: Báo cáo
Extent: 8 trang
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3.DBQH thao luan veBC tong ket nhiem ky QH khoa VIII.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.