Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42775
Title: Công văn số 3792/BKHCN-TCCB ngày 15/11/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ.
Authors: Bộ Khoa học và Công nghệ
Keywords: Bộ Khoa học và Công nghệ
3792/BKHCN-TCCB
Đại biểu Quốc hội
Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ
Khoa học
Công nghệ
Kiểm định kiểm nghiệm
Kinh phí
Đề án chuyển đổi
Abstract: Công văn số 3792/BKHCN-TCCB của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc cung cấp thông tin về Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ đại biểu Quốc hội
Issue Date: 2013-11-15
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang
Method: Cung cấp thông tin bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3792_BKHCN_TCCB.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,57 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.