Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42786
Title: Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015
Authors: Chính phủ
Keywords: 516/BC-CP
Chương trình xây dựng luật
Tuyên truyền
Giáo dục pháp luật
Ban Chỉ đạo Trung ương
Chính phủ
Phòng chống tham nhũng
Abstract: Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tăng cường các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng; ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2015, chỉ đạo và phân công trách nhiệm cụ thể theo từng nội dung công tác; thành lập 07 Đoàn công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại 4 bộ và 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp...
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Extent: 29 trang
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1. CV 516_BC_CP (Phu luc) _ Cong tac phong chong tham nhung 2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 50,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.