Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42788
Title: Báo cáo kết quả rà soát chính sách dân tộc giai đoạn 2006 – 2014 và đề xuất chính sách giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2030
Authors: Ủy ban dân tộc
Keywords: Ủy ban dân tộc
Báo cáo
76/BC-UBDT
Chính sách
Chính sách dân tộc
Dân tộc
Miền núi
Chính sách phát triển
76/BC-UBDT
Abstract: Báo cáo đề cập đến kết quả rà soát chính sách dân tộc giai đoạn 2006 – 2014, bao gồm một số vấn đề: (1) Hệ thống chính sách và thành tựu đạt được. (2) Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân; Đánh giá các chính sách do ủy ban dân tộc trực tiếp quản lý và đưa ra một số kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ
Issue Date: 2014-07-25
Type: Báo cáo
Extent: 15 trang
Method: Cung cấp thông tin bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • 76 - Uy ban Dan toc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 21,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.