Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42815
Title: Công văn số 2770/BGDĐT-VP về việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội
Authors: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Keywords: Công văn
2770/BGDĐT-VP
Cung cấp thông tin
Đại biểu Quốc hội
Nhiệm vụ năm học
Giáo dục
Ngân sách nhà nước
Abstract: Công văn số 2770/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về các báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010, phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011; Tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước năm 2010, dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 và Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011, phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012; Tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước năm 2011, dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.
Issue Date: 2015-08-06
Type: Báo cáo
Method: Cung cấp thông tin bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
 • 2770- Bo GDDT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BC ngan sach giao duc 2010 va du toan 2011.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 21,58 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • BC tinh hinh ngan sach giao duc dao tao 2011 va du toan 2012.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 14,63 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.