Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42849
Title: Công văn số 5929/BCT-TMĐT ngày 12/5/2015 của Bộ Công thương về việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về lĩnh vực thương mại điện tử
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Công văn
5929/BCT-TMĐT
Cung cấp thông tin
Đại biểu Quốc hội
Thương mại
Thương mại điện tử
Thương nhân
Website
Sàn giao dịch thương mại
Dịch vụ thương mại điện tử
Abstract: Công văn số 5929/BCT-TMĐT của Bộ Công thương cung cấp thông tin, số liệu phục vụ đại biểu Quốc hội về lĩnh vực thương mại điện tử.
Issue Date: 2015-06-12
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 1 trang
Method: Cung cấp thông tin bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5929- Bo Cong thuong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.