Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/42850
Title: Xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam và các quốc gia trong khối cộng đồng chung ASEAN
Authors: Lê Tuấn Lộc
Keywords: Xuất khẩu hàng may mặc
Xuất khẩu
May mặc
Cộng đồng chung ASEAN
Chính sách
ASEAN
Abstract: Bài viết phân tích thực trạng xuất khẩu hàng may mặc giữa các quốc gia trong Cộng đồng chung ASEAN.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 11/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • xuatkhauhangmaymac.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,79 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.