Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42854
Title: Báo cáo nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông; kinh nghiệm quốc tế, lợi ích và triển vọng hình thức đầu tư PPP ở Việt Nam.
Authors: Bộ Giao thông vận tải
Keywords: Công văn
6844/BGTVT-ĐTCT
Cung cấp thông tin
Đại biểu Quốc hội
Giao thông
Báo cáo
Kết cấu hạ tầng
Đầu tư PPP
PPP
Abstract: Công văn số 6844/BGTVT-ĐTCT của Bộ Giao thông vận tải về việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về Báo cáo nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông; kinh nghiệm quốc tế, lợi ích và triển vọng hình thức đầu tư PPP ở Việt Nam.
Issue Date: 2015-05-29
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 12 trang
Method: Cung cấp thông tin bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6844- Bo GTVT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 23,83 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.