Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/42896
Title: Công văn số 735/TLĐ ngày 3/6/2014 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về hành vi phân biệt, đối xử, xúc phạm danh dự và nhân phẩm đối với người lao động.
Authors: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
Keywords: Công văn
735/TLĐ
Cung cấp thông tin
Đại biểu Quốc hội
Lao động
Người lao động
Người sử dụng lao động
Cán bộ công đoàn
Abstract: Công văn số 735/TLĐ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về hành vi phân biệt, đối xử, xúc phạm danh dự và nhân phẩm đối với người lao động.
Issue Date: 2014-06-03
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang
Method: Cung cấp thông tin bộ ngành
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 735-Tong lien doan lao dong VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.