Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43060
Title: Quy định pháp luật về nghĩa vụ quân sự
Keywords: Pháp luật
Quốc phòng
Quân sự
Nghĩa vụ quân sự
Dân quân tự vệ
Vi phạm hành chính
Luật nghĩa vụ quân sự
Abstract: Cuốn sách bao gồm các văn bản pháp luật của Nhà nước ta về nghĩa vụ quân sự, về dân quân tự vệ và về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
Issue Date: 2003
Type: Sách
Extent: 132 trang
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • NGHIA VU QUAN SU.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.