Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43061
Title: Góc nhìn khác về quy trình hiệp thương giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Authors: Mai Thị Mai
Keywords: Mai Thị Mai
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Pháp luật
Quy trình hiệp thương
Quốc hội
Ứng cử viên
Đại biểu Quốc hội
Đại biểu Hội đồng nhân dân
Luật Bầu cử
Bầu cử
Abstract: Bài viết đề cập đến sự hình thành và phát triển của hoạt động hiệp thương trong lịch sử bầu cử ở nước ta.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 10 (2016)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • QuytrinhhiepthuonggioithieuDBQH_MaiThiMai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 470,24 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.