Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43087
Title: Bảo vệ môi trường: Chìa khóa để Việt Nam phát triển bền vững
Authors: Trần Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Hoa
Keywords: Bảo vệ môi trường
Phát triển bền vững
Việt Nam
Ô nhiễm môi trường
Abstract: Bài viết cho thấy về vấn đề đáng báo động và chỉ ra nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay, từ đó có giải pháp để ngăn chặn, khắc phục và xử lý có hiệu quả những hành vi gây ô nhiễm môi trường.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Số 17/2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • phatrientrienbevung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.