Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43152
Title: Trường quản lý nhà nước John F.Kennedy - Đại học Harvard (Hoa Kỳ)
Authors: Đoàn Kim Huy
Keywords: Đoàn Kim Huy
Tạp chí Quản lý nhà nước
Quản lý nhà nước
Hành chính
Trường hành chính
Hoa kỳ
Trường John F.Kennedy
Đại học Harvard
Abstract: Trường Harvard Kennedy được thành lập vào năm 1936 và ban đầu chỉ đào tạo cấp bằng thạc sỹ chuyên ngành hành chính công với thời gian đào tạo một năm. Cho tới những năm 60 của thế kỷ XX, trường mới triển khai chương trình đào tạo cấp bằng thạc sỹ chuyên ngành chính sách công.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 231 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • TruongquanlynhanuocJohnGKennedy.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 391,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.