Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43153
Title: Trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cơ sở
Authors: Hồ Thị Bích Ngọc
Keywords: Hồ Thị Bích Ngọc
Tạp chí Quản lý nhà nước
Chính quyền cơ sở
Hành chính
Cải cách hành chính
Nhà nước pháp quyền
Quản lý nhà nước
Cán bộ
Công chức
Chính quyền nông thôn
Chính quyền đô thị
Abstract: Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở là khâu quan trọng cần đột phá trong quá trình cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt quy định trách nhiệm và quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức nhất là những người đứng đầu là hết sức cần thiết.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 231 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Trachnhiemcuanguoidungdauchinhquyencoso.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 127,84 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.