Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43154
Title: Quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch Việt Nam
Authors: Nguyễn Mạnh Hùng, Đặng Thùy Trang
Keywords: Nguyễn Mạnh Hùng
Đặng Thùy Trang
Phát triển nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực
Du lịch
Đội ngũ lao động
Quản lý nhà nước
Tạp chí Quản lý nhà nước
Abstract: Quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch có một vai trò quan trọng trong việc thúy đẩy phát triển chung của ngành, cần được xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai đội ngũ lao động chất lượng cao, số lượng đủ, cơ cấu hợp lý. Sự phát triển của nguồn nhân lực sẽ tạo nên một diện mạo mới cho ngành, phù hợp với điều kiện hội nhập ngành càng sâu rộng trong khu vực cũng như trên thế giới.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 231 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • QuanlynhanuocdoivoiphattriennguonnhanlucnganhdulichVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 202,94 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.