Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43190
Title: Một số giải pháp nâng cao giá trị sản xuất cây lương thực ở tỉnh Hòa Bình
Authors: Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Kim Ngân
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Nông nghiệp
Cây lương thực
Giá trị sản xuất
Hòa Bình
Sản xuất nông nghiệp
Nông sản
Hàng hóa
Đất canh tác
Abstract: Nhằm giúp người dân ổn định và phát triển diện tích canh tác cây ngô, tỉnh Hòa Bình đã đưa ra một số giải pháp: Về kinh tế; Về quản lý; Về bảo vệ môi trường; Về tăng cường vai trò của quản lý nhà nước trong sản xuất.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 233 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • MotsogiaiphapnangcaogiatrixuatcayluongthucotinhHoaBinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 126,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.