Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43193
Title: Một số giải pháp đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước
Authors: Phạm Tiến Đạt
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp nhà nước
Kinh tế
Chiến lược kinh doanh
Tái cấu trúc doanh nghiệp
Hoạt động đầu tư
Abstract: Bài viết đề cập đến những kết quả đạt được, hạn chế vướng mắc trong quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và một số giải pháp đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 233 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Motsogiaiphapdaynhanhquatrinhtaicautrucdoanhnghiepnhanuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 198,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.