Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43197
Title: Vai trò của kiểm tra hành chính trong hoạt động kiểm soát hành chính Nhà nước
Authors: Hoàng Thu Nga, Trần Hồng Việt
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Hành chính
Kiểm soát hành chính
Pháp luật
Cơ quan nhà nước
Tổ chức xã hội
Quản lý nhà nước
Quyền công dân
Thực thi công vụ
Abstract: Kiểm tra là phương tiện đặc biệt quan trọng giúp phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý những vi phạm pháp luật, những yếu kém trong tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước cũng như đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ
Date Acquired: 2017-12-20
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 233 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Vaitrocuakiemtrahanhchinhtronghoatdongkiemsoathanhchinhnhanuoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 206,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.