Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/43211
Title: Đổi mới, sáng tạo trong khoa học – công nghệ, động lực cho sự tăng trưởng kinh tế
Authors: Nguyễn Thị Thu Hương
Keywords: Tạp chí Quản lý nhà nước
Khoa học
Công nghệ
Kinh tế
Tăng trưởng kinh tế
Thị trường khoa học công nghệ
Đổi mới sáng tạo
Quảng trị công
Nguồn nhân lực
Doanh nghiệp
Abstract: Trong những năm qua, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục, tương ứng với tốc độ tăng trưởng đầy ấn tượng khoảng 7%/năm trong hai thập kỷ vừa qua. Có nhiều yếu tố quyết định sự tăng trưởng về năng suất lao động và động lực quan trọng duy nhất quyết định sự gia tăng về năng suất chính là đổi mới sáng tạo mà cụ thể hơn là sáng tạo về công nghệ
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 3 trang
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 233 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • Doimoisangtaotrongkhoahoccongnghe.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 239,44 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.